Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα

Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα

Έργο Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα
Εργοδότης Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα
Στοιχεία Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων προβολής του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Πάρνωνα
Έτος 2008-2009
Δράσεις Μελέτη περιοχής και οδηγού προδιαγραφών.
Σχεδιασμός και δημιουργία υλικού προβολής, εντύπων, χάρτη κ.ά.
Δημιουργία ιστοχώρου.
Σεμινάρια κατάρτισης περί αγροτουρισμού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων
Σύνδεσμοι www.parnonas.org