Φεστιβάλ Μελιτζάzz

Φεστιβάλ Μελιτζάzz

Έργο Φεστιβάλ Μελιτζάzz
Εργοδότης Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Αναπτυξιακή Πάρνωνα
Στοιχεία Σχεδιασμός και υλοποίηση αναπτυξιακού φεστιβάλ Λεωνιδίου
Έτος 2011-2015
Δράσεις Σύλληψη ιδέας, σχεδιασμός, καλλιτεχνική διεύθυνση, διοργάνωση και επιμέλεια υλοποίησης.
Ιδέα, κείμενα και θεματική κάθε χρονιάς.
Δράσεις και υλικό προβολής, internet και social media, εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές εθνικής εμβέλειας.
Χορηγικό πλάνο υποστήριξης.
Σύνδεσμοι www.melitzazz.gr
www.facebook.com/melitzazz
www.youtube.com/melitzazz