Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές

Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές

Έργο Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές
Εργοδότης Δίκτυο 21 Αναπτυξιακών εταιρειών της Ελλάδας
Στοιχεία Διατοπικό σχέδιο συνεργασίας LEADER: Δράσεις ανάδειξης των εκλεκτών ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, της γαστρονομίας και των περιοχών παραγωγής.
Έτος 2013-2015
Δράσεις Σχεδιασμός έργου. Δράσεις διάδοσης και προβολής. Συντονισμός προσέλκυσης εταίρων. Συντονισμός εκπόνησης μελετών, marketing plan, εξασφάλισης υποστήριξης και δικτύωσης κεντρικών φορέων. Εκπόνηση σχεδίου δράσης Δικτύου Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων. Υλοποίηση ιστοχώρου.
Σύνδεσμοι finestgreektastes.com