Εν Συρμώ – Γιορτές του Οδοντωτού

Εν Συρμώ – Γιορτές του Οδοντωτού

Έργο Εκδηλώσεις “Εν Συρμώ – Γιορτές του Οδοντωτού”
Εργοδότης ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α Δήμου Αιγιαλείας
Στοιχεία Σχεδιασμός και υλοποίηση αναπτυξιακού θεσμού για τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο
Έτος 2016
Δράσεις Σχεδιασμός θεσμού, δημιουργία brand name, επιμέλεια εκδηλώσεων, διαδικτυακή παρουσία και ιστοσελίδες, υποστήριξη διοργάνωσης.
Σύνδεσμοι www.ensirmo.gr
www.facebook.com/ensirmo
www.youtube.com/C4lHhBF0kMUd35OO_PbwJPA